Retningslinjer for alkohol

  • Hundvåg Håndballklubb skal fremstå som en klubb som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.
  • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.
  • Trenere, lagledere, spillere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med spillere i denne alder.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.
  • Klubben skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdig drikke/ produkter.