Delta på turnering?

Hundvåg Håndball dekker inntil to påmeldingsavgifter for turneringer i Norge per sesong. Deltakerne må selv betale deltakerkort. Turneringer utover dette må dekkes av lagene.

Klubben har ofte organisert påmelding på en fellesturnering, men har besluttet vi ikke vil gjøre dette i 2018/2019 sesongen. Klubben jobber med en løsning som tilfredsstiller de fleste lagenes sosiale og sportslige ønsker for fellesturnering og vil utarbeide en ny løsning for fellesturnering for 2019/2020 sesongen.