Delta på turnering?

Hundvåg Håndball dekker to påmeldingsavgifter for turneringer i Norge per sesong. Deltakerne må selv betale deltakerkort. Turneringer utover dette må dekkes av lagene.