Dugnad i Hundvåg Håndballklubb

Dugnadsinntekter er en stor del av klubbens inntekter og går i sin helhet til drift av lagene. Dugnad bidrar til å holde medlemskontingenter og treningsavgifter på et relativt lavt nivå samtidig som klubben har det nødvendige utstyret til trenings- og kamphverdag. 

Klubbens dugnader består blant annet av kioskvakt i Hundvåghallen og vakter under Åpen Hall arrangementer i Hundvåghallen.

Det enkelte lags foresatte kan også beslutte i felleskap at laget skal utføre dugnad til inntekt for aktiviteter for laget (treningsleir, utstyr, turneringer, etc). Dette er ikke obligatorisk for spillere eller foresatte, men laget kan beslutte at inntekt fra slik dugnad skal fordeles til de spillerne som har deltatt på dugnaden. Det er dog viktig å notere seg at dugnadspenger som er fordelt til spillere som har deltatt på dugnad, kun er disponible for spiller så lenge spiller er en del av laget/klubben og benyttes til det formålet de er samlet inn til. Pengene tilfaller klubben dersom spilleren slutter i klubben (slutter eller skifter klubb). Lagets penger tilfaller klubben dersom laget opphører.

I henhold til NIFs lovverk så skal alle alle inntekter og utgifter tilknyttet et idrettslag gå inn og ut av klubbens bankkonti og føres i klubbens regnskap. Dette medfører at det er ulovlig å motta og oppbevare inntekter fra bl.a. dugnad - dette kan medføre erstatningsansvar og anmeldelse for underslag.