Dugnad i Hundvåg Håndballklubb

Dugnadsinntekter er en stor del av klubbens inntekter og går i sin helhet til drift av lagene. Dugnad bidrar til å holde medlemskontingenter og treningsavgifter på et relativt lavt nivå samtidig som klubben har det nødvendige utstyret til trenings- og kamphverdag. 

Klubbens dugnader består blant annet av kioskvakt i Hundvåghallen og vakter under Åpen Hall arrangementer i Hundvåghallen.

Det enkelte lags foresatte kan også beslutte i felleskap at laget skal utføre dugnad til inntekt for laget. Dette er ikke obligatorisk for spillere eller foresatte, men laget kan beslutte at inntekt fra slik dugnad skal fordeles til de spillerne som har deltatt på dugnaden.