For lagledere

Retningslinjene nedenfor gjelder alle som har administrative oppgaver omkring et lag. Lagledere inkluderer fks. lagleder/oppmann, turneringsansvarlig for lag og dugnadsansvarlig for lag. 

Lagledere skal overlate alt det sportslige til trenerne, som har ansvar for organisering av treninger, laguttak, gjennomføring av kamper osv.

Lagledere bør være kjent med:

  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé slik dette er beskrevet i Klubbhåndboka)
  • lisens og forsikringer
  • politiattestordningen
  • hva tilbyr klubben sine lagledere (utstyr, bekledning, kurs, osv)
  • klubbens regler og retningslinjer