Retningslinjer for spillere

Spillere bør være kjent med og etterleve:

  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé slik dette er beskrevet i Klubbhåndboka)
  • dugnadsforventning
  • klubbens retningslinjer og forventninger til spillere, som beskrevet nedenfor:
  • retningslinjer for godt treningsmiljø
  • bidra til godt miljø og trivsel
  • bidra til god treningskultur
  • være lojal mot trenernes avgjørelser
  • unngå krangel med dommere, trenere, lagledere og andre utøvere
  • være en god ambassadør for Fair Play

Spillere som ønsker å diskutere en sak med trenere/lagledere skal primært henvende seg til trenere/lagledere på trening og skal bl.a. ikke sende direktemeldinger til trenere/lagledere.