Retningslinjer for foresatte

 • respekter klubbens arbeid og dens regler/ retningslinjer
 • respekter trenere og laglederes arbeid, og anerkjenn dem overfor barna
 • respekter trenerens bruk av spillere, inkludert innplassering på lag og spilletid i kamper
 • ta del i dugnadsarbeidet i klubben - klubben er avhengig av det
 • engasjer deg, men husk at det er barna som spiller håndball - ikke du
 • lær barna å tåle både medgang og motgang
 • motiver barna til å være positive på trening og i kamp
 • vis god sportsånd og respekt for andre
 • respekter dommernes avgjørelser
 • gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
 • ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner