Klokka i Hundvåghallen

I bruksanvisningene nedenfor så står nummerne på bilde over i parentes.


Stille inn klokka før kampstart (når man kan benytte spilletider som allerede er lagt inn):

 1. Trykk "ON/Start" (6)
 2. Bruk piltastene (13) øverst til høyre til å velge Handball, dersom dette ikke vises i panelet på klokka
 3. Trykk "OK" (11)
 4. Bruk piltastene (13) øverst til høyre til å velge spilletid, fks. 2 x 0-20
 5. Trykk "OK" (11)
 6. Panelet på klokka viser da 0:00 og klokka er klar til kampen

Stille inn klokka før kampstart (når spilletid ikke er tilgjengelig i hurtigvalg):

 1. Trykk "ON/Start" (6)
 2. Bruk piltastene (13) øverst til høyre til å velge Handball, dersom dette ikke vises i panelet på klokka
 3. Trykk "OK" (11)
 4. Bruk piltastene (13) øverst til høyre for å velge spilletid, fks. 2 x 0-20
 5. Trykk "OK" (11)
 6. Panelet på klokka viser da 0:00
 7. Hold "Sel" (8) inne i cirka 5 sekunder (til pipingen stopper), da vil Period Number/ game 2 vise i panelet på klokka
 8. Trykk på piltasten (13) til høyre (den som viser pil mot høyre), da vil Period duration/ game: xx min vise i panelet på klokka
 9. Trykk på "+" (13) eller "-" (13) for å endre spilletid
 10. Trykk "OK" (11) når valgt spilletid viser i panelet på klokka
 11. Panelet på klokka viser da 0:00 og klokka er klar til kampen 

Dersom man skal starte en ny kamp med samme spilletid som forrige, fks. på en minihåndballturnering, så trenger man kun gjøre følgende:

 1. Hold "New Match" (2) inne i minst 5 sekunder, dvs inntil pipingen stopper
 2. Trykk "OK" (11)
 3. Panelet på kolla viser da 0:00 og klokka er klar til ny kamp


PAUSE:

 • Klokka stopper automatisk når spilletiden er over og fløyta blåser automatisk
 • Ingen aksjon er nødvendig for å endre fra 1. omgang til 2. omgang. Etter en (kort) tid så endrer klokka seg automatisk fra 1. til 2. omgang. 
 • Dersom man ønsker å avbryte automatisk nedtelling av pause på 10 minutter (i hall A), så trykk "Stop" (7)

Fløyte-knappen (5) benyttes for å få lagenes og/eller dommernes oppmerksomhet: 

 • For å få lagene på banen før kamp eller etter pausen
 • For å få dommernes oppmerksomhet ved time-out, feil bytte, osv.

"ON/Start" (6) benyttes for å sette i gang kampen:

 • Når 1. omgang skal startes
 • Når 2. omgang skal startes
 • Etter stopp i spillet, fks. etter utvisning, time-out, osv.

"Stop" (7) benyttes for å stoppe spilletiden midlertidig:

 • Når dommerne viser time-out tegnet
 • Når man ønsker å avbryte nedtelling av pause (i hall A).

"Correction" (9) benyttes dersom man har trykket feil antall mål, feil utvisning, osv.

 • Trykk "Correction" (9) - da vil panelet på klokka blinke
 • Trykk på den knappen du har feiltrykket - da korrigerer du
 • Trykk "Correction" (9) - feilen er rettet og klokka er klar til ordinære registreringer
 • EKSEMPEL: dersom du feilaktig har gitt et mål til bortelaget som skulle vært registrert på hjemmelaget
 • Trykk "Correction" (9)
 • Trykk på "Score" (15) for Visitors 
 • Trykk på "Correction" (9)
 • Trykk på "Score" (15) for Home
 • Da har du både tatt bort det feilaktige målet til bortelaget, samt gitt hjemmelaget målet de skal ha

TIME-OUT

 • Trener legger det grønne time-out kortet på sekretariatsbordet
 • Trykk på fløyte (5) og stopp klokka ved å trykke på "Stop" (7), og hold opp time-out kortet slik at dommerne ser det
 • Dommerne godkjenner stans i spillet ved å vise "Time Out" tegnet. 
 • Trykk deretter på "Time Out" (12) - husk å trykke på korrekt lag, dvs Visitors eller Home
 • Klokka teller ned fra 1 minutt og piper selv når tiden er ute (den varsler først når det er 10 sek av time-out igjen)
 • Trykk på "ON/Start" (6) når dommerne blåser kampen i gang igjen

REGISTRERINGER:

 1. Mål registreres ved å trykke på "Score" (15) for hhv hjemme- og bortelag
 2. Timeout registreres ved å trykke på "Time Out" (12) for hhv hjemme- og bortelag
 3. Utvisning registreres ved å trykke på "Fouls" (14) for hhv hjemme- og bortelag 

SLÅ AV KLOKKA:

Når kampen(e) er ferdig og man skal rydde bort klokka, så slås denne av ved å holde inne "OFF" (1) til pipingen stopper og klokka slår seg av.