Retningslinjer for styremedlemmer

  • Gjennomføre kurs «Klubbens Styrearbeid i praksis»
  • Følge demokratiske prosesser
  • Sette seg inn i Klubbhåndbokens innhold
  • Gjøre seg kjent med klubbens økonomiske system