Brukerveiledninger for LIVE

Det er tre ulike typer LIVE det kan plottes under en kamp:

 • Standard (Digital kamprapport)
 • Avansert (alle kamphendelser)
 • Enkel (Kun registrere målscore lag, som kampur i hallen)

Merk at det for alle kamper for klasser f.o.m. 12 år skal føres Digital kamprapport. 

Før og etter kampene skal det dermed signeres digitalt med PIN-kode for lagledere og dommere.


LOGGE INN I TA:

 1. Hundvåg Håndball har èn felles bruker som alle kan logge seg inn i systemet med for å føre LIVE. 
 2. Brukernavn og passord for klubbens felles bruker fås av lagleder.
 3. Logg inn i TurneringsAdmin (TA) - søk opp eller bruk link-knappen på bunnen av denne siden.

FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE:

 1. Klikk på "Live-kamper" for å komme til siden som viser kamper som er tilgjengelig for LIVE-plotting.
 2. Dagens kamper er alltid forhåndsvalgt.

KONTROLLERE KAMPDETALJER:

 1. Klikk på kampnr (i blå tekst til venstre i raden) for å se kampdetaljer. Her vil man kunne se:
 2. Oppdrag (informasjon om kampen), og
 3. Spillere (kamptroppen), og
 4. Hendelser og resultater (se og redigere LIVE-hendelser og resultat etter kampen). Disse kan man redigere ved å klikke på "Rediger" eller se ved å klikke på "Vis..."
 • Enkelthendelser
 • Sumhendelser
 • Resultater
 • Ekstra informasjon

LEGGE INN ELLER ENDRE KAMPRTROPP:

 1. Før kamp kan starte må det foreligge kamptropp (spillere og lagledere) for begge lagene. 
 2. Dette skal lagene i utgangspunktet ha lagt inn selv, enten i TA eller via app´n MinHåndball.
 3. Skal det legges inn eller redigeres før kampen, så klikk på "Rediger" bak "Spillere" i "Kampdetaljer".
 4. LEGG TIL FRA SPILLERSTALL:
 5. Klikk på "Legg til fra spillerstall", dersom klubben/laget har lagt inn spillerstall i TA.
 6. Hak av spiller(e) man skal legge til kamptroppen.
 7. Klikk den blå knappen "Velg...valgte".
 8. Endre "Rolle" og "Draktnr", før man klikker "Lagre endringer".
 9. LEGG TIL EKSTERNE:
 10. Klikk på "Legg til eksterne", dersom klubben/laget ikke har lagt inn spillerstall i TA.
 11. Søk opp og velg aktuell spiller.
 12. Endre "Rolle" og "Draktnr", før man klikker "Lagre endringer".

EKSPORTER KAMPDATA TIL LIVE-ADMIN:

 1.  Når begge kamptroppene er på plass, så må disse eksporteres til LIVE-admin.
 2. Klikk på "Eksporter kampdata til LIVE.
 3. Dersom noe er eksportert tidligere så vil man få opp en dialogboks som spør om man vil overskrive data.
 4. Velger man her ingenting, så blir kun ny data oppdatert.
 5. Haker man av en eller flere av valgene, så blir eksisterende data overskrevet.


LIVE-ADMIN brukerveiledning

Kontrollere/ endre kamptropp:

 1. Klikk på "Gå til LIVE" øverst i Kampdetaljer-siden.
 2. Klikk på "Spillere".
 3. Velg "Hjemmelag" eller "Bortelag".
 4. Navnelisten til venstre, under "Hjemmelag Test spillere tilgjengelig", viser spillere/lagledere som ligger i spillerstallen for laget og IKKE lagt inn i Kamptroppen.
 5. For å legge til en spiller/lagleder herfra, så klikker man kun på navnet til vedkommende.
 6. Navnelisten til høyre, under "Hjemmelag Test spillere for kampen", viser kamptroppen. De uten blyant-ikon og Draktnr foran navnet er lagledere.
 7. For å fjerne noen fra kamptroppen, så klikker man kun på navnet til vedkommende.

Endre/ legg til Draktnr. på spiller(e):

 1. Klikk på blyant-ikonet foran navnet til spilleren
 2. Skriv inn draktnummeret
 3. Klikk "OK".

Kontrollere/ endre spilletid:

 1. Klikk på "Omganger".
 2. Sjekk at spilletiden er korrekt, og at haken bak hver omgangstid er haket av (som bekreftelse på at omgangen er gjeldende).
 3. Klikk "OK".

Signere kamptropp - før kampen:

 1. Lagleder må hente sin PIN-kode fra app´n MinHåndball
 2. Klikke på "Spillere".
 3. Klikk på "Signere kamptropp".
 4. Minst én lagleder fra hvert lag må signere ved å skrive sin PIN-kode.
 5. PIN-kodene kontrolleres ved å klikke den grønne "Signer" knappen.
 6. Er en PIN-kode feil, får man meldingen "Feil pinkode, prøv igjen" bak den person som har skrevet feil PIN-kode.
 7. Er PIN-kodene korrekte, får man bekreftelse ved en grønn hake foran navnet til laglederne.
 8. Klikk knappen "Tilbake" for å gå til menyen.

Registrere LIVE-hendelser:

 1. Klikk "Gå til LIVE registrering".
 2. Klikk på "play" knappen for å starte klokken.
 3. Klikk på "pause-symbolet" for å stoppe klokken (etter signal fra dommer). 
 4. Redigere klokken gjøres ved at man klikker på klokken. Da åpnes et redigeringsvindu, hvor man klikker på minutter eller sekunder for å skrive korrekt tid. Klikk på "OK" for å bekrefte.

MÅL:

 1. Klikk på mål eller mål 7-meter.
 2. Velg spiller som har scoret.
 3. Klikk "OK".

TIMEOUT:

 1. Klikk på "Timeout" nederst i hovedvinduet.
 2. Klikk på laget som tok timeout.
 3. Tiden stoppes nå automatisk.
 4. HUSK at klokken må startes igjen når dommerne setter i gang spillet etter timeout.

BESTRAFNING:

 1. Klikk på "Bestrafning" nederst i hovedvinduet.
 2. Klikk på laget det gis bestrafning til.
 3. Klikk på spiller eller lagleder som fikk bestrafning, ved først å klikke på boksen med tre punktum bak "Spiller".
 4. Bestrafning av spiller; klikk på aktuell spiller.
 5. Bestrafning av lagleder; klikk på boksen "Støtteapparatet" og klikk på aktuell lagleder.
 6. Klikk på hvilken type bestrafning det ble gitt, ved å velge en av de svarte knappene under "Bestrafning".
 7. Klikk "OK"

ENDRE REGISTRERTE HENDELSER:

 1. Nylig registrert hendelse kan redigeres ved å klikke på arkfanen "Hendelser". Klikk så i raden til hendelsen man ønsker å redigere og utfør ønsket endring.
 2. For å endre tidligere registrerte hendelser så klikker man på "Vis alle hendelser" som står over de fire svarte knappene nederst i hovedvinduet. Klikk så i raden til hendelsen man ønsker å redigere og utfør ønsket endring. Man kan også slette hele hendelsen ved å klikke på "Slett".

AVSLUTTE OMGANG:

 1. Klokken stopper automatisk på oppsatt tid.
 2. For å gjøre klar til ny omgang, så klikker man på den røde firkanten bak klokke- og omgangsvisningen.
 3. Velg "Avslutt omgang", så lenge kampen ikke er ferdigspilt.

NÅR KAMPEN ER FERDIG:

 1. Spiller som har vært på banen, men som det ikke er registrert hendelser på må man registrert som deltatt. Dette gjøres ved å klikke på "Meny" for å komme til hovedmeny, deretter klikker man "Spillere", velg hjemme- eller bortelag. Til høyre for hver spiller i kamptroppen under deltatt er det en hake. Er haken lys grå så er ikke spiller registrert som deltatt. Da klikker man på den lyse-grå haken, og avslutter registrering med å klikke "OK".
 2. Klikk "Avslutt omgang og kamp". 
 3. Vinduet "Registrering ved kampslutt" åpnes.
 4. Klikk "Fullfør".
 5. Signering av kamprapporten skal utføres av dommere, lagledere for begge lag og delegat (i de kamper hvor der er delegat).
 6. Klikk på "Kamprapport" i hovedmeny i LIVE-Admin.
 7. Klikk på "Signer kamprapport" øverst i bildet.
 8. Bak hvert felt i vinduet som åpner seg må dommere, lagledere og delegat signere med PIN-kode. KUN EN LAGLEDER FOR HVERT LAG TRENGER Å SIGNERE.
 9. Klikk "Signer" for å kontrollere PIN-koder.
 10. Når alle har signert og PIN-kodene er bekreftet som korrekte, så klikker man knappen "Tilbake".
 11. JOBBEN I LIVE-ADMIN ER NÅ FULLFØRT OG MAN KAN AVSLUTTE OG LUKKE NETTLESEREN.

OFFLINE:

Dersom man mister nettverket under kampen så kan man likevel fortsette å plotte hendelser. Disse hendelsene blir mellomlagret på nettbrettet inntil man igjen får nettverkstilgang, og dataene blir synkronisert til server.