Velkommen til oss i

Hundvåg Håndball

Hundvåg Håndball sin visjon er å legge til rette for mestring og personlig utvikling i en sosial og engasjert klubb.

Hundvåg Håndball har som målsetting å være en håndballklubb for jenter og gutter i alle aldre. Våre yngre medlemmer kommer hovedsakelig fra Hundvåg bydel. For sesongen 2018/2019 har vi 46 lag påmeldt i serie, og i tillegg har vi over 130 barn som spiller minihåndball. Hundvåg Håndball har tre senior damelag; Damer A (2. divisjon), Damer B (4. divisjon) og Damer C (5. divisjon). Vi har også superlag for utviklingshemmede. Til sammen har klubben mer enn 500 medlemmer og over 100 trenere/lagledere.

Treningene foregår hovedsakelig i Hundvåghallen, men klubben benytter også Rosenberghallen samt gymsaler på nærliggende skoler. 

Hundvåg Håndball skal være en inkluderende klubb, som tilbyr barn, unge og voksne et trygt og sosialt miljø, hvor alle kan delta ut fra sine forutsetninger - og nå så langt de vil. Klubben har som målsetning at alle årsklasser i ungdomsavdelingen skal ha lag både i bredde og satsning. 

Klubben jobber aktivt for at alle lag fra og med 12 års klassen skal ha lønnede hovedtrenere som ikke er foreldre av spillere på laget de trener. Alt etter størrelse på årsklassene, så kan det være nødvendig med foreldre som hjelpetrenere. Spillere for lag som har lønnede trenere kan måtte betale en ekstra treningsavgift for å dekke deler av lønnskostnaden.

Hundvåg Håndball ble stiftet 17.10.1971 som en del av Hundvåg Idrettslag, men har siden gått ut av idrettslaget og dannet sin egen håndballklubb med organisasjonsnummer 984008317.

Utmerkelser

ÆRESMEDLEMMER

Info kommer

ÅRETS HUMLE

2019: Monica Helseth Gresvik

2018: Natalie Idsø

2017: Marianne Østebø

2016: Marte Sjursen