Velkommen til oss i

Hundvåg Håndball

Hundvåg Håndball sin visjon er å legge til rette for mestring og personlig utvikling i en sosial og engasjert klubb.

Hundvåg Håndball har som målsetting å være en håndballklubb for jenter og gutter i alle aldre. Våre yngre medlemmer kommer hovedsakelig fra Hundvåg bydel. For sesongen 2019/2020 har vi cirka 50 lag påmeldt i serie, og i tillegg har vi over 130 barn som spiller minihåndball. Hundvåg Håndball har to senior damelag; Damer A (4. divisjon) og Damer C (5. divisjon). I tillegg har vi et nystartet senior herrelag i 5. divisjon. Vi har også superlag for utviklingshemmede. Til sammen har klubben mer enn 500 medlemmer og over 100 trenere/lagledere.

Treningene foregår hovedsakelig i Hundvåghallen, men klubben benytter også Rosenberghallen samt gymsaler på nærliggende skoler. 

Hundvåg Håndball skal være en inkluderende klubb, som tilbyr barn, unge og voksne et trygt og sosialt miljø, hvor alle kan delta ut fra sine forutsetninger - og nå så langt de vil. Klubben har som målsetning at alle årsklasser i ungdomsavdelingen skal ha lag både i bredde og satsning. 

Hundvåg Håndball ble stiftet 17.10.1971 som en del av Hundvåg Idrettslag, men har siden gått ut av idrettslaget og dannet sin egen håndballklubb med organisasjonsnummer 984008317.

Utmerkelser

ÆRESMEDLEMMER

Info kommer

ÅRETS HUMLE

2019: Monica Helseth Gresvik

2018: Natalie Idsø

2017: Marianne Østebø

2016: Marte Sjursen