Krav om politiattest

Styret i NIF vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.


Informasjon om politiattest i Hundvåg Håndballklubb:

Styret har oppnevnt styrets nestleder som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben. Styreleder er oppnevnt som vara for nestleder i forhold til politiattest. 

De som trenger politiattest søker selv direkte til Politiet (se link nedenfor). Nedenfor finner man også link til bekreftelse på formål, som må vedlegges søknad til Politiet.

Alle som må fremvise politiattest, skal sende en elektronisk fil av politiattesten mottatt fra politiet, samt fargekopi av legitimasjon med bilde og fullt personnummer.

Hundvåg Håndballklubb krever ny fremvisning etter tre år for personer med kontinuerlige verv i klubben, og ellers etter 12 måneder for personer uten kontinuerlig verv.

Hundvåg Håndballklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Nedre grense for fremvisning av politiattest er 15 år.