Reiseutgifter

Klubben betaler kjøregodtgjørelse samt refusjon av bompenge- og/eller ferjeutgifter i henhold til retningslinjene som er gjengitt nedenfor. Dette gjelder for foreldre eller andre sjåfører som kjører egen bil til seriekamper (bortekamper) som en del av transportplanen for å frakte spillere og/eller trenere og lagledere.

  1. Klubben betaler kr. 1,50 per km i kjøregodtgjørelse.
  2. Klubben betaler for kjøring til seriekamper sør for Egersund og nord for Rennesøy. 
  3. Klubben refunderer bompenger tilknyttet kjøring i Ryfylketunnelen for det antall biler man behøver for å bringe spillere/trenere/lagledere til seriekamp. 
  4. Klubben oppfordrer lag til kun å benytte det antall biler man behøver for lagets spillere og trenere/lagledere, men sjåfører som kjører i tillegg og har med minst to spillere/trenere kan søke daglig leder om kjøregodtgjørelse og/eller refusjon av bompenger/ferjeutgifter. En slik forespørsel om refusjon bør fremsettes til daglig leder FØR reisen.
  5. For å kreve kjøregodtgjørelse og/eller bompenger/ferjeutgifter, så må man fylle ut og signere reiseregningsskjema som kan lastes ned nedenfor. Skjema må også attesteres av trener/lagleder. Det signerte skjema sendes inn av trener/lagleder som attesterer på utgiftene. Skjema sendes til daglig leder på post@hundvaag-haandball.no.

Utgiftsrefusjon

Utgifter knyttet til drift av klubb eller lag, og som er forhåndsgodkjent av person med myndighet til å godkjenne et slikt utlegg, vil bli refundert av klubben. Refusjonskravet fremsettes ved at utgiftsrefusjonsskjema (se nedenfor) fylles ut og attesteres av trener/lagleder. Dette gjelder også der utlegget er gjort av en trener/lagleder, det vil si at det alltid skal være en trener/lagleder som attesterer utgiften. Som bilag til utgiftsrefusjonsskjema skal man legge ved kvittering for utlegget.

Merk at krav om utgiftsrefusjon må gjøres senest en måned etter utlegget ble foretatt.

Utgiftsrefusjonsskjema og bilag sendes til daglig leder. Dette gjøres av personen som har attestert skjemaet.