Reiseutgifter

Klubben betaler kjøregodtgjørelse samt refusjon av bompenge- og/eller ferjeutgifter i henhold til retningslinjene som er gjengitt nedenfor. Dette gjelder for foreldre eller andre sjåfører som kjører egen bil til seriekamper (bortekamper) som en del av transportplanen for å frakte spillere og/eller trenere og lagledere.

  1. Klubben betaler kr. 1,50 per km i kjøregodtgjørelse.
  2. Klubben betaler for kjøring til seriekamper sør for Egersund og nord for Rennesøy. I tillegg refunderes bompenger for kjøring i Ryfylketunnelen, for det antall biler man behøver for spillere/trenere/lagledere.
  3. Klubben oppfordrer lag til kun å benytte det antall biler man behøver for lagets spillere og trenere/lagledere, men sjåfører som har med minst to spillere/trenere kan be om kjøregodtgjørelse og bompenger/ferjeutgifter. En slik forespørsel om refusjon bør fremsettes til daglig leder FØR reisen.
  4. For å kreve kjøregodtgjørelse og/eller bompenger/ferjeutgifter, så må man fylle ut og signere reiseregningsskjema som kan lastes ned nedenfor. Skjema må også attesteres av trener/lagleder. Det signerte skjema må sendes til daglig leder på post@hundvaag-haandball.no.