Retningslinjer for trenere

Trenere på barnelag må sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene (se lenke nedenfor). 

Trenere er ansvarlige for oppfølging av sine respektive lag, og de skal være kjent med og etterleve retningslinjer for godt treningsmiljø (se lenke nedenfor).

Trenere bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidè slik dette er beskrevet i Klubbhåndboka)
 • lisens og forsikringer
 • politiattestordningen
 • klubbens sportslig plan(er)
 • Gul Tråd
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs, osv)
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne, som beskrevet nedenfor:
 • sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan, inkludert utarbeide en sportslig plan for laget samt kommunisere denne til lagets spillere/foresatte
 • planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/ terminliste og klubbens sportslige plan
 • lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/ hjelpetrenere
 • møte forberedt i god tid til trening og kamp
 • ha god dialog og godt samarbeid med foreldre
 • lede laget under kamper
 • bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • følge gjeldende regelverk og retningslinjer for barne- og ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for spillere
 • se til at både egen og spillernes opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • være oppdatert på informasjon fra daglig leder, styret og klubbens øvrige organer