Retningslinjer for trenere

Trenere på barnelag må sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene (se lenke nedenfor). 

Trenere er ansvarlige for oppfølging av sine respektive lag. Retningslinjer for godt treningsmiljø er beskrevet under siden "For trenere og lagledere".

Trenere bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidè slik dette er beskrevet i Klubbhåndboka)
 • lisens og forsikringer
 • politiattestordningen
 • klubbens sportslig plan(er)
 • Gul Tråd
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs, osv)
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne, som beskrevet nedenfor:
 • sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan, inkludert utarbeide en sportslig plan for laget samt kommunisere denne til lagets spillere/foresatte
 • planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/ terminliste og klubbens sportslige plan
 • lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/ hjelpetrenere
 • møte forberedt i god tid til trening og kamp
 • ha god dialog og godt samarbeid med foreldre
 • lede laget under kamper
 • bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • følge gjeldende regelverk og retningslinjer for barne- og ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for spillere
 • se til at både egen og spillernes opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • være oppdatert på informasjon fra daglig leder, styret og klubbens øvrige organer