Varmepresse

Bruksanvisning for varmepressen

SLÅ PÅ VARMEPRESSEN:

 1. Slå på hovedbryter på varmepressen (grønn knapp).
 2. Varmepressen er forhåndsinnstilt på korrekt temperatur og tid. Dersom du ønsker å kontrollere temperatur/tid så trykker du på "Mode" to ganger (først vises forhåndsinnstilt temperatur og deretter forhåndsinnstilt tid).
 3. Trykk på den røde "ON/ OFF" knappen. Etter kort tid vil du se at temperaturen på temperaturmåleren starter å stige. Varmepressen tar cirka 15 på å varme opp til forhåndsinnstilt temperatur.

TRYKKING:

 1. Bruk håndtak på overplaten til å svinge overplaten til høyre.
 2. Legg plagget du skal trykke på underplaten.
 3. Legg "trykk-merkene" på plagget - HUSK å legge limflaten ned mot plagget.
 4. Legg bakepapir over "trykk-merkene" slik at overplaten beskyttes.
 5. Drei overplaten tilbake ved bruk av håndtaket.
 6. Løsne sikring og press håndtak ned slik at håndtaket "låser".
 7. Display på varmepressen starter å telle ned i henhold til forhåndsinnstilt tid.
 8. Når tiden er over, så lyder et lydsignal (alarm). Ta da håndtaket opp - husk å ta av sikring først.
 9. Drei overplaten til høyre og ta bort plagget.
 10. Ta folien bort fra "trykk-merkene" bort.

SLÅ AV VARMEPRESSEN:

 1. Slå av hovedbryter (grønn knapp). Lyset i grønn knapp skal være av.
 2. LA OVERPLATEN PÅ VARMEPRESSEN STÅ OPPE når du er ferdig. Overplate og underplate skal ikke være klemt sammen når du forlater varmepressen!!!