Hundvåg Håndballklubb

Engasjement, åpenhet, utvikling og samhold

ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes onsdag 17. mars kl. 18:00. HHK avholder vanligvis sine årsmøter i februar, men på grunn av koronasituasjonen så har styret valgt å utsette årsmøte til mars i år. Videre info om agenda og tilhørende dokumenter blir formidlet på klubbens Facebook-side. 

Neste styremøte er onsdag 17. februar
Saker til styret sendes til styreleder@hundvaag-haandball.no og må være sendt senest fire dager før styremøte

Våre støttespillere

Støtt de som støtter oss - bruk våre samarbeidspartnere flittig