Klubben for alle

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 7 juni. 2023 kl 19.00 i aula i Hundvåghallen

Følgende saker skal behandles:

- Budsjett sesongen 2023

- Medlems avgift økes fra 100- 150 kr

Våre verdier

Engasjement
Åpenhet
Utvikling
Samhold

Varsel i idretten: 

Hundvåg Håndballklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Hundvåg Håndballklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Mer Info Her: