Klubben for alle

Varsel i idretten: 

Hundvåg Håndballklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Hundvåg Håndballklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Mer Info Her:


Våre støttespillere

Støtt de som støtter oss - bruk våre samarbeidspartnere flittig