Skip to content

Årshjul fra NHF, Region SørVest

Årshjul for Hundvåg Håndballklubb
Oversikt over viktige arbeidsoppgaver og tidsfrister.

Januar
– Innkalling til årsmøte – medio januar
– Rapportering til Idrettsrådet – 25. januar

Februar
– Bydelsutvalget, søknad om tilskudd – 1. februar
– Reservasjon mot opprykk – 1. februar
– Styret beslutter Årets Humle – 1. februar
– Årsmøte – medio februar

Mars
– Søknad om treningstid i gymsaler – 1. mars
– Endringer i styret registreres i SportsAdmin (SA) – 31. mars

April
– Søknad om driftstilskudd og LAM via Idrettsrådet – 5. april
– Regionalt sluttspill for J/G 13 og J/G 14 – primo april
– Samordnet rapportering inkl. mva rapp. via Klubbadmin – 30. april

Mai
– Påmelding av lag/ dommere til neste års seriespill – 1. mai
– Partner-/ prestasjonsklubbsamarbeid – 1. mai
– NHF aktiviteter (NM sr., NM jr. og landserie 18 år) – 1. mai
– Søknad om treningstid i Rosenberghallen – 1. mai

Juni
– Betalingsfrist for 1. termin av serieavgiften – 1. juni
– Årsmøte Håndballalliansen, inkl. forslag til treningstider – medio juni

Juli
– Tildeling treningstid fra Håndballalliansen – 1. juli
– Terminlister sendes på høring til klubbene – primo juli

August
– Orienteringsmøter med trenere og lagledere, inkl. HMS – medio august
– Registrere trenere og lagledere i SportsAdmin (SA) – medio august
– Høringsfrist for terminlisteforslag – ultimo august

September
– Bydelsutvalget, søknad om tilskudd – 1. september
– Betalingsfrist for betaling av lisens – 1. september
– Fakturere medlemskontingent og treningsavgift – 1. september
– Dommeroppsett for minihåndball og aktivitetsserie – 1. september
– Offentliggjøring av terminlister – primo september
– Avholde foreldremøter – primo september
– Avholde klokke- og sekretariatskurs – primo september
– Dugnadsoppsett for Åpen Hall og kioskvakter – primo september
– Seriestart – medio september

November
– Søknadsfrist for tilskudd til adm. stilling  – 1. november
– Registrere spillere som blir 13 år i SportsAdmin (SA) – medio november

Desember
– Betalingsfrist for 2. termin av serieavgiften – 1. desember
– Terminlister for våren sendes på høring til klubbene – primo desember
– Dugnadsoppsett for Åpen Hall og kioskvakter – medio desember
– Dommeroppsett for minihåndball og aktivitetsserie – medio desember
– Betalingsfrist lisens for de som fyller 13 år etter 01.01. – 31. desember