Årshjul for håndballåret

Årshjul for Hundvåg Håndballklubb

Oversikt over viktige arbeidsoppgaver og tidsfrister

Januar

Innkalling til årsmøte

medio januar

Januar

Rapportering til Idrettsrådet

25. januar

Februar

Bydelsutvalget, søknad om tilskudd

1. februar

Februar

Reservasjon mot opprykk

1. februar

Februar

Styret beslutter Årets Humle

1. februar

Februar

Årsmøte

medio februar

Mars

Søknad om treningstid i gymsaler

1. mars

Mars

Endringer i styret registreres i SportsAdmin (SA)

31. mars

April

Søknad om driftstilskudd og LAM via Idrettsrådet

5. april

April

Regionalt sluttspill for J/G 13 og J/G 14

primo april

April

Samordnet rapportering inkl. mva rapp. via Klubbadmin

30. april

Mai

Påmelding av lag/ dommere til neste års seriespill

1. mai

Mai

Partner-/ prestasjonsklubbsamarbeid

1. mai

Mai

NHF aktiviteter (NM sr., NM jr. og landserie 18 år)

1. mai

Mai

Søknad om treningstid i Rosenberghallen

1. mai

Juni

Betalingsfrist for 1. termin av serieavgiften

1. juni

Juni

Årsmøte Håndballalliansen, inkl. forslag til treningstider

medio juni

Juli

Tildeling treningstid fra Håndballalliansen

1. juli

Juli

Terminlister sendes på høring til klubbene

primo juli

August

Orienteringsmøter med trenere og lagledere, inkl. HMS

medio august

August

Registrere trenere og lagledere i SportsAdmin (SA)

medio august

August

Høringsfrist for terminlisteforslag

ultimo august

September

Bydelsutvalget, søknad om tilskudd

1. september

September

Betalingsfrist for betaling av lisens

1. september

September

Fakturere medlemskontingent og treningsavgift

1. september

September

Dommeroppsett for minihåndball og aktivitetsserie

1. september

September

Offentliggjøring av terminlister

primo september

September

Avholde foreldremøter

primo september

September

Avholde klokke- og sekretariatskurs

primo september

September

Dugnadsoppsett for Åpen Hall og kioskvakter

primo september

September

Seriestart

medio september

November

Søknadsfrist for tilskudd til adm. stilling

1. november

November

Registrere spillere som blir 13 år i SportsAdmin (SA)

medio november

Desember

Betalingsfrist for 2. termin av serieavgiften

1. desember

Desember

Terminlister for våren sendes på høring til klubbene

primo desember

Desember

Dugnadsoppsett for Åpen Hall og kioskvakter

medio desember

Desember

Dommeroppsett for minihåndball og aktivitetsserie

medio desember

Desember

Betalingsfrist lisens for de som fyller 13 år etter 01.01.

31. desember