Skip to content

Stavanger Idrettsklinikk er regionens største kompetansesenter på idrettsskader. Våre terapeuter har videreutdanning innen idrettsmedisin og har lang erfaring med utredning, behandling og forebygging av håndballskader.

Vi tilbyr undersøkelse og behandling for både aktive idrettsutøvere og hverdagsutøveren som vil komme i bedre form. I tillegg har vi en topp moderne testlab hvor vi utfører ulike tester og et treningssenter.

Stavanger Idrettsklinikk AS har inngått et samarbeid med Hundvåg Håndballklubb og skal med det ha økt fokus på forebygging av idrettsskader, prestasjonsfremmende arbeid og kartlegging ved skader. Vi skal være med på å øke kompetansen hos trenere, spillere og foresatte slik at vi kan bidra til at klubben når sine sportslige mål.

Som håndballspiller med lisens har du skadeforsikring via Gjensidige. Ved skade registrerer du et skadeskjema hos Gjensidige, og deretter vil du kunne få dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos våre terapeuter. Vi anbefaler at spillere har Lise+ eller Lise Super som begge gir utvidet forsikring.

Kontaktperson hos Stavanger Idrettsklinikk er Kristine Jahren. Kristine treffes på kristine@stavangeridrettsklinikk.no eller telefon 815 56 156.

Meld skade på lisensforsikring

Bestill time hos Stavanger Idrettsklinikk

Samarbeidsavtale med Stavanger Idrettsklinikk.

Som en del av samarbeidet med Hundvåg Håndballklubb, tilbyr Stavanger Idrettsklinikk medlemskap i vårt treningssenter for kun kr. 199 for spillere under 18 år, og kr. 350 for foresatte og spillere over 18 år.

For innmelding av tar kontakt på post@stavangeridrettsklinikk.no

For innmelding av ungdom under 18 år må vi ha navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og mail på BÅDE medlem og en foresatt. Nedre aldersgrense er 13 år.

Åpningstider 05-24 hver dag (redusert åpningstid på kvelden for ungdom).

Vi minner om at alle våre terapeuter er i spesialistnettverket til Idrettens Helsesenter som er ansvarlig for skadeforsikringen spillerne har via sin lisens.