Skip to content

Neon Cup

Neon Cup er Hundvåg Håndballklubb sin internturnering. Dette er en sosial turnering for alle lagene i klubben, hvor man blander lagene på tvers av årsklasser og kjønn, hvor glede og moro er hovedfokus.

Neon Cup spilles på en bane opplyst av ultrafiolett-lys hvor spillerne maler seg med selvlysende farge. Banen, målene og ballen er alle teipet med selvlysende teip.

Ytterligere informasjon om tidspunkt og gjennomføring formidles via laglederne.