Skip to content

Hundvåg Håndballklubb sin visjon er å legge til rette for mestring og personlig utvikling i en sosial og engasjert klubb.

Hundvåg Håndballklubb har som målsetting å være en håndballklubb for jenter og gutter i alle aldre. Våre yngre medlemmer kommer hovedsakelig fra Hundvåg bydel. Vi har omkring 50 lag påmeldt i serie og i tillegg har vi over 130 barn som spiller minihåndball. Hundvåg Håndballklubb har to senior damelag; Damer A (4. divisjon) og Damer C (5. divisjon). I tillegg har vi et senior herrelag i 4. divisjon. Vi har også superlag for utviklingshemmede. Til sammen har klubben cirka 500 medlemmer og over 100 trenere/lagledere.

Treningene foregår hovedsakelig i Hundvåghallen, men klubben benytter også Rosenberghallen samt gymsaler på nærliggende skoler.

Hundvåg Håndballklubb skal være en inkluderende klubb, som tilbyr barn, unge og voksne et trygt og sosialt miljø, hvor alle kan delta ut fra sine forutsetninger – og nå så langt de vil. Klubben har som målsetning at alle årsklasser i ungdomsavdelingen skal ha lag både i bredde og satsning.

Klubben drives etter idrettens organisasjonsverdier; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. I tillegg til fellesverdiene i norsk idrett, så har HHK gjennom valg av verdier tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Våre verdier er:

  • Engasjement
  • Åpenhet
  • Utvikling
  • Samhold

Hundvåg Håndballklubb ble stiftet 17.10.1971 som en del av Hundvåg Idrettslag, men har siden gått ut av idrettslaget og stiftet sitt eget idrettslag. Hundvåg Håndballklubb har organisasjonsnummer 984008317.

ÆRESMEDLEMMER

Info kommer.

ÅRETS HUMLE

2022: Virgi Sokk
2021: Jan Egil Gustafsson
2020: Brit Jane Lerang
2019: Monica Helseth Gresvik
2018: Natalie Idsø
2017: Marianne Østebø
2016: Marte Sjursen