Skip to content

Aktivitetstilskudd

Aktivitetstilskudd er en ordning via NAV som skal bidra til at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Aktivitetstilskudd gjelder for barn og unge i familier med lav inntekt.

Familier som ønsker å søke om dette kan enten kontakte NAV direkte eller kontakte daglig leder i Hundvåg Håndballklubb for hjelp til søknad.