Skip to content

I bruksanvisningene nedenfor så står nummerne på bilde over i parentes.

Stille inn klokka før kampstart (når man kan benytte spilletider som allerede er lagt inn):

 1. Trykk «ON/Start» (6)
 2. Bruk piltastene (13) øverst til høyre til å velge Handball, dersom dette ikke vises i panelet på klokka
 3. Trykk «OK» (11)
 4. Bruk piltastene (13) øverst til høyre til å velge spilletid, fks. 2 x 0-20
 5. Trykk «OK» (11)
 6. Panelet på klokka viser da 0:00 og klokka er klar til kampen

Stille inn klokka før kampstart (når spilletid ikke er tilgjengelig i hurtigvalg):

 1. Trykk «ON/Start» (6)
 2. Bruk piltastene (13) øverst til høyre til å velge Handball, dersom dette ikke vises i panelet på klokka
 3. Trykk «OK» (11)
 4. Bruk piltastene (13) øverst til høyre for å velge spilletid, fks. 2 x 0-20
 5. Trykk «OK» (11)
 6. Panelet på klokka viser da 0:00
 7. Hold «Sel» (8) inne i cirka 5 sekunder (til pipingen stopper), da vil Period Number/ game 2 vise i panelet på klokka
 8. Trykk på piltasten (13) til høyre (den som viser pil mot høyre), da vil Period duration/ game: xx min vise i panelet på klokka
 9. Trykk på «+» (13) eller «-» (13) for å endre spilletid
 10. Trykk «OK» (11) når valgt spilletid viser i panelet på klokka
 11. Panelet på klokka viser da 0:00 og klokka er klar til kampen

Dersom man skal starte en ny kamp med samme spilletid som forrige, fks. på en minihåndballturnering, så trenger man kun gjøre følgende:

 1. Hold «New Match» (2) inne i minst 5 sekunder, dvs inntil pipingen stopper
 2. Trykk «OK» (11)
 3. Panelet på kolla viser da 0:00 og klokka er klar til ny kamp

PAUSE:

 • Klokka stopper automatisk når spilletiden er over og fløyta blåser automatisk
 • Ingen aksjon er nødvendig for å endre fra 1. omgang til 2. omgang. Etter en (kort) tid så endrer klokka seg automatisk fra 1. til 2. omgang.
 • Dersom man ønsker å avbryte automatisk nedtelling av pause på 10 minutter (i hall A), så trykk «Stop» (7)

Fløyte-knappen (5) benyttes for å få lagenes og/eller dommernes oppmerksomhet:

 • For å få lagene på banen før kamp eller etter pausen
 • For å få dommernes oppmerksomhet ved time-out, feil bytte, osv.

«ON/Start» (6) benyttes for å sette i gang kampen:

 • Når 1. omgang skal startes
 • Når 2. omgang skal startes
 • Etter stopp i spillet, fks. etter utvisning, time-out, osv.

«Stop» (7) benyttes for å stoppe spilletiden midlertidig:

 • Når dommerne viser time-out tegnet
 • Når man ønsker å avbryte nedtelling av pause (i hall A).

«Correction» (9) benyttes dersom man har trykket feil antall mål, feil utvisning, osv.

 • Trykk «Correction» (9) – da vil panelet på klokka blinke
 • Trykk på den knappen du har feiltrykket – da korrigerer du
 • Trykk «Correction» (9) – feilen er rettet og klokka er klar til ordinære registreringer
 • EKSEMPEL: dersom du feilaktig har gitt et mål til bortelaget som skulle vært registrert på hjemmelaget
 • Trykk «Correction» (9)
 • Trykk på «Score» (15) for Visitors
 • Trykk på «Correction» (9)
 • Trykk på «Score» (15) for Home
 • Da har du både tatt bort det feilaktige målet til bortelaget, samt gitt hjemmelaget målet de skal ha

TIME-OUT

 • Trener legger det grønne time-out kortet på sekretariatsbordet
 • Trykk på fløyte (5) og stopp klokka ved å trykke på «Stop» (7), og hold opp time-out kortet slik at dommerne ser det
 • Dommerne godkjenner stans i spillet ved å vise «Time Out» tegnet.
 • Trykk deretter på «Time Out» (12) – husk å trykke på korrekt lag, dvs Visitors eller Home
 • Klokka teller ned fra 1 minutt og piper selv når tiden er ute (den varsler først når det er 10 sek av time-out igjen)
 • Trykk på «ON/Start» (6) når dommerne blåser kampen i gang igjen

REGISTRERINGER:

 1. Mål registreres ved å trykke på «Score» (15) for hhv hjemme- og bortelag
 2. Timeout registreres ved å trykke på «Time Out» (12) for hhv hjemme- og bortelag
 3. Utvisning registreres ved å trykke på «Fouls» (14) for hhv hjemme- og bortelag

SLÅ AV KLOKKA:

Når kampen(e) er ferdig og man skal rydde bort klokka, så slås denne av ved å holde inne «OFF» (1) til pipingen stopper og klokka slår seg av.