Skip to content

Hundvåg Håndballklubb og Hundvåg Fotball er sammen ansvarlig for vakthold i Åpen Hall. Regler og retningslinjer er beskrevet nedenfor.

Åpen Hall (ÅH) for barn og ungdom fra 5. klasse til 18 år – Hundvåghallen

Hundvåg Håndballklubb og Hundvåg Fotball er ansvarlig for vakthold for Åpen Hall.
Klubbene skal stille med 4 vakter hver, og den ene vakten fra håndballen skal stå i kiosken.
Hallen åpnes kl. 19:00 og stenger senest kl. 23:00.
Hallen kan bli stengt tidligere dersom det er få ungdommer i hallen etter kl. 21:00.
5-7 klasse fra 19.00-20.45 og ungdomsskolen 8 og oppover fra kl 21.00 til kl 23.00.
Barneskoleelevene skal forlate ÅH senest kl. 21:00 og hall B ryddes.
Vaktene skal møte kl. 18:45. Ansvarlig leder gjennomgår retningslinjene, som beskrevet nedenfor.

 • Ansvarlig leder henter «kveldsrapport» hos vaktmester, samt ber vaktmester sette ut ballkassen.
 • Ansvarlig leder sjekker at alle vaktene har kommet og forsøker å skaffe nye vakter dersom noen oppsatte vakter ikke møter. ÅH åpner ikke dersom det er mindre enn fem vakter.
 • Ansvarlig leder deler ut vester til vaktene.
 • Ansvarlig leder utnevner vaktleder for kvelden. Vaktleder er ansvarlig for utfylling av kveldsrapporten.
 • Vaktene skal fordele seg som følger; èn ved døra, to i hver hall og èn i kiosken (håndballen).
 • Ferdig utfylt kveldsrapport leveres vaktmester etter at arrangementet er slutt.
 • Hendelser i løpet av kvelden skal føres på kveldsrapporten. Dette inkluderer skader på personer eller anlegg.
 • Vaktene kan beslutte at skillevegger skal senkes for å lage mindre soner.

Brudd på reglene som er listet opp nedenfor kan medføre bortvisning for den aktuelle kvelden. Alvorlige brudd kan medføre lenger bortvisning; dette avgjøres av HHK/HFK i felleskap på bakgrunn av kveldsrapport og samtale med vaktleder.

 • ÅH er et rusfritt arrangement. Dette inkluderer også røyk og snus.
 • ÅH skal være et kjekt arrangement for alle, og mobbing, slåssing o.l. kan medføre bortvisning.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i garderober, utstyrsgarasjer eller hallens garasje for renholdsutstyr.
 • Utesko tillates ikke – kun strømper eller innesko.
 • Mat og drikke skal ikke spises/drikkes på idrettsgulvet.

Info om og til vakter:

 • Hundvåg Fotball er ansvarlig leder på høsten og Hundvåg Håndballklubb er ansvarlig leder på våren.
 • Vakter skal være over 18 år.
 • Hallen skal være ryddet og klar til neste dag. Tribunen og kafèområdet ryddes og sopes. Idrettsgulvene tørrmoppes. Søppel tømmes og settes ved renholdsrommet.
 • Vaktene oppfordres til å være gode voksne som snakker med barna og ungdommene dersom det oppstår «bråk» mellom personer.
 • Vaktene avgjør selv om noen skal bortvises for kvelden. Hendelse(r) noteres i kveldsrapporten.
 • Ved tilløp til bråk, så kan vaktene fordele personer eller grupper i de to hallene, fortrinnsvis barneskoleelever i hall B og ungdomskoleelever og eldre i hall A.
 • Det anbefales at vaktleder ringer foreldre dersom noen bortvises, slik at de ikke sendes ut alene. Dersom den bortviste nekter å oppgi telefonnummer så vil vedkommende allikevel bortvises.
 • Dersom noen bortvises og disse nekter å forlate hallen, samt nekter å oppgi telefonnummer til foreldre, så kontaktes politiet på tlf. 02800.