Skip to content

Brukerveiledninger for LIVE

Fra og med 12 års-serien skal man benytte Norges Håndballforbunds LIVE-føring for kamprapportering.

For 12 års-serien benytter man «enkel LIVE» (kun registrering av mål).
Fra og med 13 års-serien så føres det «standard LIVE» (ordinær kamprapport digitalt).
HHK har ikke lag som benytter «avansert LIVE» (alle kamphendelser).

Nedenfor følger først en kort bruksanvisning for føring av enkel LIVE, etterfulgt av en kort bruksanvisning av standard LIVE. Helt nederst er det en link til NHFs sin bruksanvisning for LIVE.

 

ENKEL LIVE

Gjøre klar til kamp:
Hent Ipad for LIVE føring som ligger i safe i kiosken. Kode til safe fåes av lagleder før kampdagen.
Gå til innloggingsbildet i TA (Turneringsadmin) ved å skrive inn ta.nif.no i nettleser.
Logg inn i TA ved å benytte klubbens brukernavn og passord. Disse er skrevet i esken til Ipad.
Når man har logget inn; klikk på «Live-kamper».
Velg kamp ved å klikke på det aktuelle blå kampnummeret på venstre side (under «Kampnr»).
Klikk på «Eksporter kampdata til LIVE».
Klikk på «Gå til LIVE».
Klikk på «Gå til LIVE registrering».

Under kamp:
Tiden startes og stoppes ved å klikke på «play/pause» knappen.
Legg inn mål for hjemmelag og bortelag ved å klikke på blå knapp merket «Mål» for hjemmelag og rød knapp merket «Mål» for bortelag.
Korrigeringer av feilførte mål kan gjøres ved å klikke på «Vis alle hendelser» nederst i bildet. Da kan man slette feilførte mål. Klikk deretter «Tilbake» for å komme tilbake til føring av mål.
Når 1. omgang er ferdig så klikker man på «Avslutt omgang» og velger «Avslutt omgang».
Når 2. omgang er ferdig så klikker man på «Avslutt omgang» og velger «Avslutt omgang og kamp».

Etter kamp:
Når kampen er avsluttet ved å klikke på «Avslutt omgang og kamp» så vises et bilde hvor man skal klikke på «Signer kamprapport».
Da vises kamprapport, som i enkel LIVE kun inneholder resultatet. Klikk på «Signer kamprapport».
Trenere/lagledere og dommere skal legge inn sin PIN.
Klikk «Signer».
Klikk «Fullfør og avslutt kamp».
Kamprapport er sendt inn til NHF og Ipad legges tilbake i safe i kiosken.

 

STANDARD LIVE
Gjøre klar til kamp:
Hent Ipad for LIVE føring som ligger i safe i kiosken. Kode til safe fåes av lagleder før kampdagen.
Gå til innloggingsbildet i TA (Turneringsadmin) ved å skrive inn ta.nif.no i nettleser.
Logg inn i TA ved å benytte klubbens brukernavn og passord. Disse er skrevet i esken til Ipad.
Når man har logget inn; klikk på «Live-kamper».
Velg kamp ved å klikke på det aktuelle blå kampnummeret på venstre side (under «Kampnr»).
Klikk på «Eksporter kampdata til LIVE».
Klikk på «Gå til LIVE».
En trener for hvert av lagene må signere kamptropp FØR kampen (bekrefter at kamptropp er korrekt).
Klikk på «Gå til LIVE registrering».

Under kamp:
Start, og stopp klokken i henhold til dommers anvisninger ved å bruke «play/pause» knappen ved siden av klokken i hovedvinduet.
Registrere mål ved å trykke på «Mål» eller «Mål 7-meter» og deretter trykk på spiller som scoret.
Registrere time-out ved å trykke på «Time-out» nede i hovedvinduet.
Registrere bestrafning av spillere og trenere ved å trykke på «Bestrafning» og trykke på den person som har fått straff, samt type straff.
Endre registrerte hendelser som er feil, gjøres ved å trykke på «Vis alle hendelser» som står nederst i hovedvinduet. Utfør deretter nødvendig retting før du går tilbake.
Når 1. omgang er ferdig så klikker man på «Avslutt omgang» og velger «Avslutt omgang».
Når 2. omgang er ferdig så klikker man på «Avslutt omgang» og velger «Avslutt omgang og kamp».

Etter kamp:
Når kampen er avsluttet ved å klikke på «Avslutt omgang og kamp» så vises et bilde hvor man skal klikke på «Signer kamprapport».
Da vises kamprapport. Klikk på «Signer kamprapport».
Trenere/lagledere og dommere skal legge inn sin PIN som godkjennelse av innhold i kamprapporten.
Klikk «Signer».
Klikk «Fullfør og avslutt kamp».
Kamprapport er sendt inn til NHF og Ipad legges tilbake i safe i kiosken.

 

 

DETALJERT BRUKERVEILEDNING

Kontrollere/ endre spillertropp FØR eksport til LIVE
Før kamp kan starte må det foreligge kamptropp (spillere og lagledere) for begge lagene.
Dette skal lagene i utgangspunktet ha lagt inn selv dagen før kamp, enten i TA eller via app´n MinHåndball.
Skal det legges inn eller redigeres før kampen, så klikk på «Rediger» bak «Spillere» i «Kampdetaljer».
LEGG TIL FRA SPILLERSTALL:
Klikk på «Legg til fra spillerstall», dersom klubben/laget har lagt inn spillerstall i TA.
Hak av spiller(e) man skal legge til kamptroppen.
Klikk den blå knappen «Velg…valgte».
Endre «Rolle» og «Draktnr», før man klikker «Lagre endringer».
LEGG TIL EKSTERNE
Klikk på «Legg til eksterne», dersom klubben/laget ikke har lagt inn spillerstall i TA.
Søk opp og velg aktuell spiller.
Endre «Rolle» og «Draktnr», før man klikker «Lagre endringer».

Kontrollere/ endre spillertropp ETTER eksport til LIVE (dvs. etter at man er kommet inn i LIVE)
Klikk på «Gå til LIVE» øverst i Kampdetaljer-siden.
Klikk på «Spillere».
Velg «Hjemmelag» eller «Bortelag».
Navnelisten til venstre, under «Hjemmelag Test spillere tilgjengelig», viser spillere/lagledere som ligger i spillerstallen for laget og IKKE lagt inn i Kamptroppen.
For å legge til en spiller/lagleder herfra, så klikker man kun på navnet til vedkommende.
Navnelisten til høyre, under «Hjemmelag Test spillere for kampen», viser kamptroppen. De uten blyant-ikon og Draktnr foran navnet er lagledere.
For å fjerne noen fra kamptroppen, så klikker man kun på navnet til vedkommende.

Endre/ legg til Draktnr. på spiller(e):
Klikk på blyant-ikonet foran navnet til spilleren
Skriv inn draktnummeret
Klikk «OK».

Kontrollere/ endre spilletid:
Klikk på «Omganger».
Sjekk at spilletiden er korrekt, og at haken bak hver omgangstid er haket av (som bekreftelse på at omgangen er gjeldende).
Klikk «OK».

Signere kamptropp FØR kampen:
Trener må hente sin PIN-kode fra app´n MinHåndball
Klikk på «Spillere».
Klikk på «Signere kamptropp».
PIN-kodene kontrolleres ved å klikke den grønne «Signer» knappen.
Er en PIN-kode feil, får man meldingen «Feil pinkode, prøv igjen» bak den person som har skrevet feil PIN-kode.
Er PIN-kodene korrekte, får man bekreftelse ved en grønn hake foran navnet til laglederne.
Klikk knappen «Tilbake» for å gå til menyen.

KLOKKEN I LIVE:
Klikk på «play» knappen for å starte klokken.
Klikk på «pause-symbolet» for å stoppe klokken (etter signal fra dommer).
Redigere klokken kan gjøres ved at man klikker på klokken. Da åpnes et redigeringsvindu, hvor man klikker på minutter eller sekunder for å skrive korrekt tid. Klikk på «OK» for å bekrefte.

REGISTRERE MÅL:
Klikk på mål eller mål 7-meter.
Velg spiller som har scoret.
Klikk «OK».

REGISTRERE TIMEOUT:
Klikk på «Timeout» nederst i hovedvinduet.
Klikk på laget som tok timeout.
Tiden stoppes nå automatisk.
HUSK at klokken må startes igjen når dommerne setter i gang spillet etter timeout.

REGISTRERE BESTRAFNING:
Klikk på «Bestrafning» nederst i hovedvinduet.
Klikk på laget det gis bestrafning til.
Klikk på spiller eller lagleder som fikk bestrafning, ved først å klikke på boksen med tre punktum bak «Spiller».
Bestrafning av spiller; klikk på aktuell spiller.
Bestrafning av lagleder; klikk på boksen «Støtteapparatet» og klikk på aktuell lagleder.
Klikk på hvilken type bestrafning det ble gitt, ved å velge en av de svarte knappene under «Bestrafning».
Klikk «OK»

OFFLINE:
Dersom man mister nettverket under kampen så kan man likevel fortsette å plotte hendelser. Disse hendelsene blir mellomlagret på nettbrettet inntil man igjen får nettverkstilgang, og dataene blir synkronisert til server.

Link til TurneringsAdmin (TA)
Brukerveiledminger for Håndball Live (link til NHF sine sider)