Skip to content

Arrangement

Lagene er selv ansvarlig for å avvikle egne kamper. Dette inkluderer kampavvikling i form av minihåndballturnering og aktivitetsserie. Sjekklister for minihåndballturnering og aktivitetsserie finner du nedenfor.

Aller nederst på denne siden finner du nyttig informasjon om oppgaver for sekretariatet i ordinære kamper.

Mal turneringsoppsett minihåndball

Minihåndballturnering

Når Hundvåg Håndballklubb (HHK) har hjemmearrangement i minihåndball (dvs for 6, 7 og 8 år) så er det noen arbeidsoppgaver som må løses av Hundvåglaget/ -lagene som er i denne puljen. Nedenfor vil det kun refereres til «Hundvåglaget», men i de tilfeller hvor det er mer enn ett lag, så må lagene fordele arbeidsoppgaver seg i mellom.

En minihåndballturnering varer ofte fra hallen åpner og til sen ettermiddag, det vil si ca. seks timer. I god tid før arrangementsdagen, så må lagets dugnadsansvarlig sette opp liste over hvem som skal gjøre hva; før og på arrangementsdagen.

Oppgaver før arrangementsdagen:

 1. Sjekke med hallpersonalet at hallen er åpen på det tidspunkt man må komme for å rydde klart til arrangementet, det vil si cirka 1 time før de første kampene starter.
 2. Sende epost til lagene som er i puljen og be dem melde på antall lag de skal delta med. Denne invitasjonen bør sendes ut ca. 1 måned før arrangementet, med svarfrist 14 dager før. Forslag til tekst kan fåes av daglig leder.
 3. Sette opp kampoppsett basert på påmeldte lag (fra punkt 2 ovenfor) og sende dette til lagene senest èn uke før arrangementet. Mal for kampoppsett ligger oppe på denne siden.
 4. Lage garderobelapper, dvs lapper med klubbnavn på lagene som skal delta. Disse skal henges på garderobe-dørene på arrangementsdagen.
 5. Ta kontakt med daglig leder for å opplyse om antall premier man trenger. Daglig leder setter premiene på kioskens lagerrom og disse hentes på arrangementsdagen.
 6. Ta kontakt med daglig leder for å motta dommeroppsett. Dommerne er vanligvis klubbens egne dommere.
 7. Fordele oppgaver på kampdag blant lagets foresatte og kommunisere denne listen til foresatte, samt påse at foresatte vet når de skal møte i hallen og hva de skal gjøre.
 8. Påse at cirka 10 foresatte til sammen leverer 15 stk kaker/ bakverk/ fruktbeger til salg i kiosken. Disse skal leveres innen arrangementet starter. Husk å minne om at fat må merkes med navn før de leveres.

Oppgaver arrangementsdagen:

 1. To personer som skal rigge til (møter 60 min før arrangementet starter).
 2. En person til å være kampvert (møter 30 min før arrangementet starter).
 3. En person til å bemanne sekretariatet (møter 15 min før arrangementet starter).
 4. To personer som skal rigge ned.

Kampvert og sekretariat må kanskje deles i økter på 2 eller 3 timer. TIPS: De to som rigger til, kan ta henholdvis første økt som ansvarlig for sekretariatet og kampvert, men den som tar kampvert-rollen må stå i døra 30 min før første kamp – dvs den andre må rigge til resten alene.

 • Garderobene merkes med deltakende klubblags navn. Noen ganger må ulike klubber dele garderober. Kun garderober i hallen man skal spille i skal benyttes, dvs. dersom man skal spille i hall B så skal man kun benytte garderobene i hall B.
 • Minihåndballmålene monteres og sikres tilfredsstillende på tre baner. Disse står i en garasje i hall B og en garasje i hall A.
 • Banene merkes med A, B og C. Skiltene oppbevares på vaktmesters kontor, så man må kontakte vaktmester for å hente disse ut. Skiltene henges på veggen på permanente skruer som står i veggen.
 • Bord og stoler til sekretariat bæres ut, og klokka/mikronfon hentes hos vaktmester.
 • Klokka klargjøres (se egen side vedrørende klokka under «Nyttig info).
 • Mikrofon monteres og testes. Husk at vaktmester må slå på anlegget på sitt kontor for at mikrofon skal fungere.
 • Innbytterbenker bæres inn – to til hver bane. Disse står i en av garasjene i hall A.
 • Markeringsvester hentes fra håndballens utstyrsrom i hall A.
 • Påse at det er minst tre kampballer liggende i sekretariatet. Lagene benytter ofte sine egne håndballer, men man bør ha håndballer tilgjengelig dersom noen behøver kampball.
 • En kampvert, med kampvert-vest, bør stå ved inngangsdøra og ønske lagene velkommen og vise dem til garderobene.
 • Den som er ansvarlig for sekretariatet benytter mikrofonen til å ønske lagene velkommen, samt opplyse om hvilke lag som skal spille og på hvilken bane. Dette gjøres før hver ny kamp som settes i gang, slik at lagene og tilskuerne vet hvor «sine» lag skal spille.
 • Kampverten er også ansvarlig for å sette opp premiebordet og dele ut premiene etter hvert som lagene er ferdig med sine kamper. Alternativet er å organisere felles innløping etter alle kampene er ferdig og dele ut premier til alle spillerne da. Dersom dette alternativet velges så må man ha mange personer til å dele ut premier.
 • Ansvarlig for sekretariatet må påse at alle dommerne fyller ut dommerregning (ligger i mappen i sekretariatsvesken). De utfylte dommerregningene skal dommerne legge i postkassen ved den gamle inngangen.

Klokka på minihåndballturnering:

 • Spilletid er 2 x 13 min
 • Utover å sette kampene i gang, samt sette kampene i gang etter pause, så skal ikke andre funksjoner på klokka benyttes. Dermed er sekretariatsjobben i minihåndball ganske enkel og man trenger kun en person.

Når arrangementet er over, så må man rigge ned alt det som ble satt opp før arrangementet. I tillegg må man rydde garderobene, rydde og sope tribunen, samt tørrmoppe idrettsgulvet.

Aktivitetsserie

Når Hundvåg Håndballklubb (HHK) har hjemmearrangement i sin pulje i aktivitetsserien (dvs for 9, 10 og 11 år) så er det noen arbeidsoppgaver som må løses av Hundvåglaget/ -lagene som er i denne puljen. Nedenfor vil det kun refereres til «Hundvåglaget», men i de tilfeller hvor det er mer enn ett lag, så må lagene avklare arbeidsfordeling seg i mellom.

Et aktivitetsserie-arrangement varer ofte fra hallen åpner og til sen ettermiddag, det vil si ca. seks timer. I god tid før arrangementsdagen, så må lagets dugnadsansvarlig sette opp liste over hvem som skal gjøre hva før og på arrangementsdagen.

Oppgaver før arrangementsdagen:
Oppgaver før arrangementsdagen:
– Sjekke med hallpersonalet at hallen er åpen på det tidspunkt man må komme for å rydde klart til arrangementet, det vil si cirka 1 time før de første kampene starter.
– Skriv ut kampoppsettet (som er laget av håndballkretsen) og medbringe dette til arrangementet.
– Lage garderobelapper, dvs lapper med klubbnavn på lagene som skal delta. Disse skal henges på garderobene på arrangementsdagen.
– Kontakte daglig leder for å motta dommeroppsett. Dommerne er vanligvis klubbens dommere.
– Fordele oppgaver på kampdag blant lagets foresatte og kommunisere denne listen til foresatte, samt
påse at foresatte vet når de skal møte i hallen og hva de skal gjøre.
– Påse at det er cirka 2 kaker per time arrangement varer. Disse skal leveres innen arrangementet starter. Husk å minne om at fat må merkes med navn før de leveres.

Oppgaver på arrangementsdagen:
To personer som skal rigge til (møter 60 min før arrangementet starter).
– En person til å være kampvert (møter 30 min før arrangementet starter).
– En person til å bemanne sekretariatet (møter 15 min før arrangementet starter).
– To personer som skal rigge ned.

Kampvert og sekretariat må kanskje deles i økter på 2 eller 3 timer. TIPS: De to som rigger til, kan ta henholdvis første økt som ansvarlig for sekretariatet og kampvert, men den som tar kampvert-rollen må stå i døra 30 min før første kamp – dvs den andre må rigge til resten alene.

– Garderobene merkes med deltakende klubblags navn. Noen ganger må ulike klubber dele garderober. Kun garderober i hallen man skal spille i skal benyttes, dvs. dersom man skal spille i hall B så skal man kun benytte garderobene i hall B.

– Minihåndballmålene monteres og sikres tilfredsstillende på to baner. Disse står i en garasje i hall B og i en garasje i hall A.

– Banene merkes med A og B. Skiltene oppbevares på vaktmesters kontor, så man må kontakte vaktmester for å hente disse ut. Skiltene henges på veggen på permanente skruer som står i veggen.

– Bord og stoler til sekretariat bæres ut, og klokka/mikronfon hentes hos vaktmester.

– Klokka stilles inn (se egen bruksanvisning for klokka under «Nyttig info»).

– Mikrofon monteres og testes. Husk at vaktmester må slå på anlegget på sitt kontor for at mikrofon skal fungere.

– Innbytterbenker bæres inn – to til hver bane. Disse står i garasje i hall A.

– Markeringsvester hentes fra håndballens utstyrsrom i hall A.

– Påse at det er minst to kampballer liggende i sekretariatet. Lagene benytter ofte sine egne håndballer, men man bør ha tilgjengelig dersom noen behøver kampball.

– En kampvert, med kampvert-vest, bør stå ved inngangsdøra og ønske lagene velkommen og vise dem til garderobene.

– Den som er ansvarlig for sekretariatet benytter mikrofonene til å ønske lagene velkommen, samt opplyse om hvilke lag som skal spille og på hvilken bane. Dette gjøres før hver ny kamp som settes i gang, slik at lagene og tilskuerne vet hvor «sine» lag skal spille.

– Ansvarlig for sekretariatet må påse at alle dommerne fyller ut dommerregning (ligger i mappen i sekretariatsvesken). De utfylte dommerregningene skal dommerne legge i postkassen ved den gamle inngangen.

– Ansvarlig for sekretariat må påse at kamprapport (ligger i mappe i sekretariatsvesken) fylles ut og signeres av trenere eller lagledere. Etter arrangementets slutt så legger ansvarlig for sekretariatet den utfylte kamprapporten i postkassen ved den gamle inngangen.

Klokka på aktivitetsserie:
– Spilletid er 2 x 15 min
– Utover å sette kampen i gang, samt sette kampen i gang etter pause, så skal ikke andre funksjoner på klokka benyttes. Dermed er sekretariatsjobben i aktivitetsserie ganske enkel.
– UNNTAK: når man går over til å spille på full (stor) bane så teller man mål på klokka.

Når arrangementet er over, så må man rigge ned alt det som ble satt opp før arrangementet. I tillegg må man rydde garderobene, rydde og sope tribunen, samt tørrmoppe idrettsgulvet.

Sekretariatet

ET GODT ARRANGEMENT:
Markedsfør kampen i nærmiljøet.
Bruk lydanlegg til musikk og speakertjenester.
Still opp og presenter spillere/lagledere og dommere før kampen starter.
Oppfordre til positiv støtte og aktivitet blant publikum.
Bevertning er populært for tilskuerne og gir inntekt til klubben (som er med på å holde kontingenten nede).

OPPGAVER FOR SEKRETARIAT FØR OG ETTER KAMP:
Klargjøring av banen (sette ut innbytterbenker, klisterdunk, sekretariatsbord)
Ta i mot bortelaget og dommerne og vis hvor garderobene er
Hente klokka hos vaktmester og hente iPad for LIVE-føring i safen i kiosken
Klargjøre klokka
Klargjøre LIVE-føring
Påse at der er en godkjent kampball
Levere time-out kort til begge lags trenere
ETTER KAMPEN: Påse at lagledere og dommere signerer kamprapporten i LIVE
ETTER KAMPEN: Rydde garderobene som er benyttet for kampen
ETTER KAMPEN: Rydde bort innbytterbenker, klisterdunk, sekretariatsbord
ETTER KAMPEN: Rydde og sope tribunen ved behov

OPPGAVER FOR TIDTAKER UNDER KAMPEN:
– Hovedansvar for klokka, inkl. spilletiden, registrere mål, time-out og utvisninger
– Starte klokka på dommernes signal

– Stoppe klokka når:
Dommer blåser i fløyta og viser time-out tegnet (dette benyttes bl.a. ved utvisning eller skadet spiller)
Lagleder leverer det grønne time-out kortet til tidtaker
Sekretariat ønsker kontakt med dommer for å påpeke usportslig opptreden på innbytterbenken
Det er problem eller feil ved klokka eller LIVE-føring

Bytte av spillere – følge med om lagene foretar korrekt innbytte, dvs
– Bytter spillere når eget lag har ballkontroll
– Spilleren som er ute på banen må gå av banen før ny spiller går inn
– Innbytte skal skje innenfor oppmerket felt
– Ved feil innbytte skal sekretariat gi beskjed til dommer, som normalt vil gi 2 minutters utvisning

Utvisningsprosedyre:
– Dommer viser time-out tegnet
– Stopp spilletiden
– Trykk på «Fouls» knappen for det laget som fikk utvisningen
– Start spilletiden når dommer blåser i fløyten

Time-out prosedyre:
– Kun det laget som har ballkontroll kan ta time-out
– Lagleder leverer det grønne time-out kortet til tidtaker
– Trykk på fløyten på klokka, stopp tiden og løft deretter time-out kortet slik at dommerne ser det
– Start time-out på klokka

OPPGAVER FOR SEKRETÆR UNDER KAMPEN:
Føre kampens reultater og hendelser i LIVE (se egen guide for LIVE-føring under «Nyttig info»)
– Bistå tidtaker med tidstakers oppgaver (inkl. feil innbytte)