Regler og retningslinjer

Hundvåg Håndballklubb ønsker at flest mulig skal spille håndball lengst mulig. Vi har derfor satt opp noen regler og retningslinjer som gjelder for alle som er tilknyttet klubben, inkludert trenere, lagledere, spillere og foresatte. 

Manglende etterlevelse eller brudd på klubbens reglement og retningslinjer kan medføre at man blir fratatt verv eller blir suspendert/ ekskludert som medlem. 

Som breddeklubb skal vi ta vare på alle - både de som ønsker å satse fullt på håndballen og de som ønsker å prioritere andre aktiviteter i tillegg til håndballen. Klubbens arbeid er tuftet på frivillighet og dermed må foreldreinnsats påregnes for å sikre at de ulike lag får tilfredsstillende tilbud. Man trenger ikke å ha spilt håndball for å gjøre en viktig jobb for laget eller klubben. Vi trenger frivillig som administrative lagledere, turneringsansvarlig for lag, samt mange andre interessante oppgaver. 

Det er frivillig å være medlem i HHK, men dersom man velger å være medlem så må man følge klubbens planer, regler og retningslinjer. Dersom man er uenig i klubbens planer, regler og retningslinjer og ønsker disse endret så må man skriftlig foreslå endringer overfor den rette instansen eller involvere seg i de rette instanser for å være med å utforme klubbens planer, regler og retningslinjer.