Skip to content

Lisens

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens f.o.m. det kalenderåret de fyller 13 år.

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 (herunder også kvalifisering) og Bringserien 16 (herunder også kvalifisering).

Lisensen inkluderer en idrettsforsikring som overtar for NIF sin barneforsikring for barn under 13 år.

Forsikring

Alle barn som er medlemmer av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), er automatisk forsikret gjennom NIF sin forsikringsordning frem til den datoen de fyller 13 år.

Fra og med det året barnet fyller 13 år må det tegnes lisens gjennom Norges Håndballforbund. I denne lisens inngår også forsikring. Denne tegnes og betales av utøverne.

Hundvåg Håndballklubb har tegnet klubbforsikring. Denne dekker følgende:

Ansvarsforsikring
Produktansvarsforsikring
Kriminalitetsforsikring
Styre- og ledelsesforsikring
Kollektiv ulykkesforsikring

For å melde skade under ovennevnte klubbforsikring, vennligst ta kontakt med daglig leder.